Banner Vratenie penazi

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (ustanovenie § 7 ods.1 zák. č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný v pätičke stránky pod linkom "Odstúpenie od zmluvy".

Pre úspešné uplatnenie odstúpenia od zmluvy musí kupujúci doručiť predávajúcemu Odstúpenie od zmluvy a vrátiť predmetný tovar podľa nižšie citovaných podmienok:
a) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
b) tovar nesmie javiť známky používania
c) tovar musí byť nepoškodený
d) tovar musí byť kompletný
e) tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, náš e-shop Loredan.sk vráti kupujúcemu peniaze za tovar prevodom účet a to najneskôr do 3 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.